5 Mosebok 16:22

5 Mosebok 16:22 NB

Du skal ikke reise noen billedstøtte, for det hater Herren din Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del