5 Mosebok 16:21

5 Mosebok 16:21 NB

Du skal ikke sette opp et Astarte-bilde av noe slags tre ved siden av Herrens, din Guds alter, det som du skal bygge deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del