5 Mosebok 16:20

5 Mosebok 16:20 NB

Rettferdighet, rettferdighet skal du strebe etter, så skal du få leve og eie det landet Herren din Gud gir deg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del