5 Mosebok 16:2

5 Mosebok 16:2 NB

Du skal slakte påskeoffer for Herren din Gud, småfe og storfe, på det stedet Herren utvelger for å la sitt navn bo der.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del