5 Mosebok 16:12

5 Mosebok 16:12 NB

Husk at du selv var trell i Egypt, og du skal passe nøye på at du holder disse forskriftene.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del