Daniel 7:9

Daniel 7:9 NB

Mens jeg så på, ble tronstoler satt fram, og en gammel av dager tok sete. Hans klær var hvite som snø, og håret på hans hode var som ren ull. Hans trone var ildsluer, og hjulene på den var flammende ild.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del