Daniel 7:5

Daniel 7:5 NB

Og se, et annet dyr - det andre: Det var likt en bjørn og reiste seg på den ene siden. I gapet mellom tennene hadde det tre ribben. Og det ble sagt til det: Stå opp og et mye kjøtt!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del