Daniel 7:3

Daniel 7:3 NB

Og fire store dyr steg opp av havet, alle var de forskjellige fra hverandre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del