Daniel 7:28

Daniel 7:28 NB

Her ender dette ordet. Jeg, Daniel, ble meget forferdet over mine tanker, og mitt ansikt skiftet farge. Men jeg gjemte alt dette i mitt hjerte.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del