Daniel 7:27

Daniel 7:27 NB

Riket og herredømmet, og makten over rikene under himmelen, skal bli gitt til det folket som er Den Høyestes hellige. Hans rike skal være et evig rike, og alle makter skal tjene og adlyde ham.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del