Daniel 7:22

Daniel 7:22 NB

inntil den gamle av dager kom. Da ble dommen gitt til Den Høyestes hellige, og tiden kom da de hellige tok riket i eie.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del