Daniel 7:20

Daniel 7:20 NB

Jeg ønsket også å få rede på de ti hornene som dyret hadde på hodet, og det nye hornet som skjøt opp og voldte at tre av de andre hornene falt av - det hornet som hadde øyne og en stortalende munn, det som var større å se til enn de andre.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del