Daniel 7:2

Daniel 7:2 NB

Daniel fortalte: Jeg så i mitt syn om natten, og se - himmelens fire vinder satte det store hav i opprør.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del