Daniel 7:17

Daniel 7:17 NB

Disse store dyrene, fire i tallet, er fire konger som skal stige opp av jorden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del