Daniel 7:15

Daniel 7:15 NB

Jeg, Daniel, ble da urolig i min ånd, og synene i mitt indre forferdet meg.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del