Daniel 7:12

Daniel 7:12 NB

Også de andre dyrene ble fratatt sitt herredømme, men deres levetid ble forlenget for en fastsatt tid og stund.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del