Daniel 7:1

Daniel 7:1 NB

I Babels konge Belsasars første år hadde Daniel en drøm, og han så syner i sitt indre mens han lå på sitt leie. Siden skrev han ned drømmen og fortalte hovedinnholdet av den.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del