Daniel 6:27

Daniel 6:27 NB

Jeg gir hermed det påbud at alle folk i hele mitt kongerikes område skal skjelve og frykte for Daniels Gud. For han er den levende Gud og blir i evighet. Hans rike ødelegges ikke, og hans herredømme varer inntil enden.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del