Daniel 6:24

Daniel 6:24 NB

Kongen ble da overmåte glad og befalte at Daniel skulle dras opp av hulen. Og da Daniel var dratt opp av hulen, fantes det ingen skade på ham, fordi han hadde trodd på sin Gud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del