Daniel 6:23

Daniel 6:23 NB

Min Gud sendte sin engel og lukket løvenes gap, så de ikke har gjort meg noen skade. For jeg er funnet uskyldig for ham. Og heller ikke mot deg, konge, har jeg gjort noe galt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del