Daniel 6:2

Daniel 6:2 NB

Darius besluttet å sette ett hundre og tjue satraper over riket. De skulle bo omkring i hele riket.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del