Daniel 6:16

Daniel 6:16 NB

Da trengte disse mennene inn på kongen og sa til ham: Kongen må vite at den lov gjelder hos mederne og perserne, at ikke noe påbud og ingen forordning som kongen utsteder, kan forandres!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del