Daniel 6:10

Daniel 6:10 NB

I samsvar med dette lot så kong Darius det bli satt opp et skriv med et slikt påbud.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del