Daniel 4:29

Daniel 4:29 NB

Tolv måneder senere gikk han en gang omkring på taket av det kongelige slott i Babel.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del