Daniel 4:24

Daniel 4:24 NB

Dette er tydningen, konge, Den Høyestes rådslutning, som kommer over min herre kongen
NB: Norsk Bibel 88/07
Del