Daniel 12:12

Daniel 12:12 NB

Salig er den som venter og når fram til tusen tre hundre og trettifem dager.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del