Daniel 12:10

Daniel 12:10 NB

Mange skal rense seg og gjøre seg hvite og bli prøvd, men de ugudelige skal fortsette å være ugudelige. Og ingen ugudelig skal forstå det, men de forstandige skal forstå.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del