Daniel 10:2

Daniel 10:2 NB

På den tiden hadde jeg, Daniel, sørget i tre uker.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del