Kolosserne 2:18

Kolosserne 2:18 NB

La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, idet han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn
NB: Norsk Bibel 88/07
Del