Apostlenes gjerninger 2:32

Apostlenes gjerninger 2:32 NB

Denne Jesus reiste Gud opp, og vi er alle vitner om det.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del