Apostlenes gjerninger 1:25

Apostlenes gjerninger 1:25 NB

til å få del i denne tjeneste og apostelgjerning som Judas forlot for å gå til sitt eget sted.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del