Apostlenes gjerninger 1:24

Apostlenes gjerninger 1:24 NB

Og de ba og sa: Herre, du som kjenner alles hjerter! Vis oss hvem av disse to du har utvalgt
NB: Norsk Bibel 88/07
Del