Apostlenes gjerninger 1:20

Apostlenes gjerninger 1:20 NB

For det står skrevet i Salmenes Bok: La hans bosted bli øde, og la ingen bo der! - og videre: La en annen overta hans tilsynsembete!
NB: Norsk Bibel 88/07
Del