Apostlenes gjerninger 1:16

Apostlenes gjerninger 1:16 NB

Brødre! Det skriftordet måtte bli oppfylt som Den Hellige Ånd forut talte ved Davids munn om Judas, han som ble veiviser for dem som grep Jesus.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del