Apostlenes gjerninger 1:13

Apostlenes gjerninger 1:13 NB

Og da de kom inn i byen, gikk de opp til den øvre salen, hvor de pleide å holde til. Det var Peter og Johannes, Jakob og Andreas, Filip og Tomas, Bartolomeus og Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, Simon seloten og Judas, sønn av Jakob.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del