Apostlenes gjerninger 1:12

Apostlenes gjerninger 1:12 NB

De vendte da tilbake til Jerusalem fra det berget som blir kalt Oljeberget og ligger nær ved Jerusalem, en sabbatsreise derfra.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del