2 Tessaloniker 2
NB

2 Tessaloniker 2

2
Frafallet og Antikrist
1Vi ber dere, brødre, når det gjelder vår Herre Jesu Kristi komme og vår samling hos ham: #Matt 24:31. Mark 13:27. 1Tess 4:17. 2La dere ikke så snart drive fra vett og sans! La dere ikke skremme, verken ved noen ånd eller ved noe ord eller ved noe brev som sies å komme fra oss, og som går ut på at Herrens dag alt er her. #Matt 24:6. 1Tess 5:2. 1Joh 4:1. 3La ingen bedra dere på noe vis! For først må frafallet komme, og lovløshetens menneske* åpenbares, fortapelsens sønn. #Jer 29:8. Matt 24:11.#Ef 5:6. 1Tim 4:1. 1Joh 2:18. Åp 13:11. *Antikrist. 4Han er den som står imot og som opphøyer seg over alt som blir kalt gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og gir seg ut for å være Gud. #Jes 14:13. Esek 28:2. Dan 11:36. Åp 13:1-6. 5Minnes dere ikke at jeg sa dere dette da jeg ennå var hos dere? #Apg 17:1. 1Tess 3:4. 6Og nå vet dere hva det er, det som holder igjen, slik at han først skal åpenbares når tiden for dette er inne. #1Joh 4:3. 7For lovløshetens hemmelighet er alt virksom, bare at den som nå holder igjen, må bli tatt bort. 8Da skal den lovløse* åpenbares, han som Herren Jesus skal ødelegge med sin munns ånde, og tilintetgjøre når hans gjenkomst åpenbares i herlighet. #Job 4:9.#Jes 11:4. 2Tim 4:1. Åp 19:15,20. *Antikrist. 9Den lovløse kommer etter Satans virksomhet med all løgnens makt og tegn og under. #Matt 24:24.#Joh 8:41,44. 2Kor 4:4. Ef 2:2. Åp 13:13. 10Det skjer med all urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten, så de kunne bli frelst. #2Tim 4:4. 11Derfor sender Gud dem kraftig villfarelse, så de tror løgnen, #Rom 1:24,28. 1Tim 4:1,2. 12for at de skal bli dømt, alle de som ikke har trodd sannheten, men hadde sitt behag i urettferdigheten. #v.10. Rom 1:18,32. 2:8.
Hold fast på det dere har lært
13Men for dere, brødre, som er elsket av Herren, - for dere skylder vi alltid å takke Gud, fordi han fra begynnelsen har utvalgt dere til frelse, ved Åndens helliggjørelse og ved tro på sannheten. #1:3. Ef 1:4. 1Tess 5:9. 1Pet 1:2.
14Til dette kalte han dere ved vårt evangelium, for at dere skal vinne vår Herre Jesu Kristi herlighet. #1Tess 2:12. 4:7. 1Pet 5:10. 15Stå derfor støtt, brødre, og hold fast på den overlevering dere er blitt opplært i, enten ved tale eller ved brev fra oss. #3:6. 1Kor 16:13. 16Men han selv, vår Herre Jesus Kristus og Gud, vår Far, han som elsket oss og ga oss en evig trøst og et godt håp i nåde, #Rom 5:8. Gal 2:20. 17må han trøste deres hjerter og styrke dere i all god gjerning og tale! #1Tess 3:13.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.