2 Samuel 20
NB

2 Samuel 20

20
Sjeba gjør opprør
1Nå traff det seg slik at en fordervet mann som hette Sjeba, sønn av Bikri, en benjaminitt, var til stede der. Han blåste i hornet og sa: Vi har ingen del i David og ingen lodd i Isais sønn! Hver mann til sine telt, Israel! #1Kong 12:16. 2Krøn 10:16. 2Da forlot hver mann av Israel David og fulgte Sjeba, Bikris sønn. Men Judas menn holdt fast ved sin konge og fulgte ham fra Jordan like til Jerusalem.
3Så kom David hjem til Jerusalem. Og kongen tok de ti medhustruene som han hadde latt bli tilbake for å ta vare på huset, og lot dem bo i et hus for seg selv under varetekt. Han forsørget dem med det nødvendige, men gikk ikke inn til dem. Der satt de nå innestengt til sin dødsdag og levde hele resten av sitt liv som enker. #15:16. 16:21,22. 4Så sa kongen til Amasa: Kall Judas menn sammen for meg innen tre dager og møt så selv fram her! 5Amasa dro da av sted for å kalle Juda sammen. Men han drøyde lenger enn den tid som var fastsatt. 6Da sa David til Abisjai: Nå kommer Sjeba, Bikris sønn, til å gjøre oss mer ondt enn Absalom. Ta du din herres menn og sett etter ham! Bare han ikke alt har funnet befestede byer og har sluppet unna oss! 7Så dro da Joabs menn og livvakten og alle de djerveste stridsmenn ut etter ham. De dro ut fra Jerusalem for å sette etter Sjeba, Bikris sønn. 8De var nettopp kommet til den store steinen ved Gibeon. Da kom Amasa imot dem. Joab hadde våpenkappe på. Utenpå den hadde han et belte om livet, og et sverd i sliren som var festet til beltet, og da han gikk fram, falt sverdet ut. 9Og Joab sa til Amasa: Står det bra til med deg, bror? - Og så grep han med sin høyre hånd fatt i Amasas skjegg for å kysse ham. 10Men Amasa tok seg ikke i vare for sverdet som Joab hadde tatt i hånden, og Joab stakk ham med det i magen, så innvollene rant ut på jorden. Han stakk ham ikke mer enn denne ene gangen, så var han død. Deretter satte Joab og hans bror Abisjai etter Sjeba, Bikris sønn. #3:27. 1Kong 2:5. 11Men en av Joabs unge menn ble stående ved siden av Amasa og ropte: Følg Joab, alle som holder med Joab, og som står på Davids side! 12Men Amasa lå veltet i sitt blod midt på landeveien. Mannen så at alt folket ble stående. Han flyttet Amasa fra landeveien bort på marken og kastet et klede over ham, for han så at hver den som kom bort til ham, ble stående der. 13Da han var tatt bort fra landeveien, gikk hver mann forbi og fulgte Joab for å sette etter Sjeba, Bikris sønn. 14Han dro fram gjennom alle Israels stammer - til Abel-Bet-Ma’aka og hele Berim, og de samlet seg og fulgte også etter ham. 15De kom og beleiret Sjeba i Abel-Bet-Ma’aka og kastet opp en voll mot byen. Den støtte opp mot yttermuren. Alt folket som var med Joab, var i ferd med å ødelegge muren for å få den til å falle. 16Da var det en klok kvinne fra byen som ropte: Hør, hør! Si til Joab: Kom nærmere, så jeg kan få tale med deg! #14:2. Ord 29:8. 17Da gikk han bort til henne, og kvinnen spurte: Er du Joab? Han svarte: Ja. Hun sa til ham: Hør din tjenestepikes ord! Han svarte: Jeg hører. 18Da sa hun: Før pleide folk å si: En skal spørre seg for i Abel, og så er saken avgjort! 19Jeg er en av de fredsommelige og trofaste i Israel. Du søker å ødelegge en by, en mor i Israel. Hvorfor vil du tilintetgjøre Herrens arv? 20Da svarte Joab og sa: Det være langt, langt fra meg at jeg skulle tilintetgjøre eller ødelegge. 21Det har seg ikke slik. Men en mann fra Efra’im-fjellet som heter Sjeba, sønn av Bikri, har løftet sin hånd mot kongen, mot David. La meg bare få ham, så skal jeg dra bort fra byen. Da sa kvinnen til Joab: Hans hode skal bli kastet ut til deg over muren. 22Så gikk kvinnen med sitt kloke råd til alt folket. De hogg hodet av Sjeba, Bikris sønn, og kastet det ut til Joab. Da blåste han i hornet, og de dro bort fra byen og spredte seg hver mann til sitt hjem. Og Joab vendte tilbake til Jerusalem, til kongen.
Davids fremste tjenere
23Joab var høvding over hele Israels hær. Og Benaja, sønn av Jojada, var høvding over livvakten. #8:16-18. 1Kong 4:3-6. 1Krøn 18:15-17. 24Adoram hadde oppsyn med dem som gjorde pliktarbeid. Josjafat, sønn av Akilud, var historieskriver. #1Kong 4:6. 25Sjeva var statsskriver, og Sadok og Abjatar var prester. 26Ja’iritten Ira var også prest* hos David. #23:38. *Se 8:18.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.