2 Kongebok 8
NB

2 Kongebok 8

8
Kvinnen fra Sjunem får eiendommen sin igjen
1Elisja sa til kvinnen som var mor til den gutten han hadde vakt til live: Stå opp og dra bort med hele ditt hus og opphold deg på et eller annet fremmed sted! For Herren har kalt på hungersnøden. Den kommer også over landet og skal vare i sju år. #4:35. 1Mos 41:27,54. Hag 1:11. 2Kvinnen brøt da opp og gjorde som Guds mann hadde sagt. Hun dro bort med hele sitt hus og oppholdt seg som fremmed i filistrenes land i sju år. #Rut 1:1. 3Men da de sju år var gått, vendte kvinnen tilbake fra filistrenes land. Hun gikk da av sted for å be kongen om hjelp til å få igjen sitt hus og sin jord. 4Kongen holdt nettopp da på å tale med Gehasi, Guds manns tjener, og sa: Fortell meg om alle de store gjerninger Elisja har gjort! 5Nettopp som han fortalte kongen at han hadde gjort den døde gutten levende, kom moren inn og ba kongen om hans hjelp til å få igjen sitt hus og sin jord. Da sa Gehasi: Herre konge! Her er kvinnen, og her er sønnen hennes som Elisja vakte til live! 6Så spurte kongen kvinnen, og hun fortalte ham det. Og kongen lot henne få en av hoffolkene med seg og sa: La henne få igjen alt det som hører henne til, og alt det hennes jord har kastet av seg fra den dagen hun reiste fra landet og til nå!
Elisja forutsier at Hasael skal bli konge
7Elisja kom til Damaskus mens kongen i Syria Benhadad lå syk. Da det ble fortalt kongen at Guds mann var kommet dit,
8sa han til Hasael: Ta en gave med deg og gå og møt Guds mann. Spør Herren gjennom ham om jeg skal komme meg av denne sykdommen! 9Hasael gikk så for å møte Elisja, og tok med seg en gave av det beste som fantes i Damaskus, så mye som førti kameler kunne bære. Mannen kom og sto fram for profeten og sa: Din sønn Benhadad, kongen i Syria, har sendt meg til deg for å spørre: Skal jeg komme meg av denne sykdommen? 10Elisja svarte: Gå du bare og si til ham: Du skal leve! Men Herren har latt meg se at han skal dø. 11Og Guds mann sto med ubevegelig ansikt og stirret på ham til Hasael kjente seg brydd. Så begynte Elisja å gråte. #20:3. Jer 14:17. Luk 19:41. 12Da sa Hasael: Hvorfor gråter min herre? Han svarte: Fordi jeg vet at du skal gjøre Israels barn mye ondt. Deres festninger skal du sette ild på. Deres unge menn skal du drepe med sverdet. Deres små barn skal du knuse, og du skal skjære opp kvinnene deres som er med barn. #10:32,33. Jes 13:16,18. Hos 14:1. Amos 1:3,4,13. 4:10.#Nah 3:10. 13Hasael sa: Hva er din tjener, en hund som jeg, at han skulle gjøre så store ting? Elisja svarte: Herren har latt meg se deg som konge over Syria. #1Sam 17:43. 2Sam 9:8. 1Kong 19:15. 14Så forlot han Elisja og kom til sin herre. Han spurte ham: Hva sa Elisja til deg? Han svarte: Han sa til meg at du skal leve. 15Men dagen etter tok Hasael et teppe og dyppet det i vann og bredte det over hans ansikt, og han døde. Og Hasael ble konge etter ham.
Joram blir konge i Juda
16I Israels konge Jorams, Akabs sønns femte år, mens Josjafat ennå var konge i Juda, ble Joram, Josjafats sønn, konge i Juda. #1:17. 3:1. 2Krøn 21:1 ff.
17Han var trettito år gammel da han ble konge, og regjerte i åtte år i Jerusalem. 18Han vandret på Israels kongers vei, slik som Akabs hus hadde gjort. For han hadde en datter av Akab til kone, og han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. #16:3. 19Men for sin tjener Davids skyld ville Herren ikke ødelegge Juda. For han hadde lovt sin tjener David at han ville la en lampe brenne for ham og sønnene hans gjennom alle tider. #2Sam 7:12-15. 1Kong 11:36. 15:4. 20I hans dager gjorde Edom opprør mot Juda og tok seg en konge. #3:9,26. 2Krøn 21:8 ff.
21Da dro Joram over til Sa’ir med alle stridsvognene sine. Han brøt opp om natten og slo edomittene, som hadde omringet ham, og høvedsmennene over deres vogner. Men folket flyktet til sine hjem. 22Slik gjorde Edom opprør mot Juda og har vært skilt fra dem til den dag i dag. På samme tid gjorde også Libna opprør. #19:8. Jos 21:13. 2Krøn 21:10. 23Det som ellers er å fortelle om Joram og alt det han gjorde, er skrevet i Judas kongers krønike. 24Og Joram la seg til hvile hos sine fedre og ble begravet hos sine fedre i Davids by. Og hans sønn Akasja ble konge etter ham. #2Krøn 21:20. 22:1,7.#
Akasja blir konge i Juda
25I Israels konge Jorams, Akabs sønns tolvte år, ble Akasja, Jorams sønn, konge i Juda. #9:29. 2Krøn 22:1-6.
26Akasja var tjueto år gammel da han ble konge, og regjerte ett år i Jerusalem. Hans mor hette Atalja og var datter* av Israels konge Omri. #*sønnedatter, v.18. 27Han vandret på samme vei som Akabs hus og gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik som Akabs hus, for han var inngiftet i Akabs hus. 28Sammen med Joram, Akabs sønn, dro han ut i krig mot Hasael, kongen i Syria, og kjempet mot ham ved Ramot i Gilead. Men syrerne såret Joram. #9:14 ff.
29Da vendte kong Joram tilbake til Jisre’el for å få leget de sår syrerne hadde gitt ham ved Rama, da han kjempet mot Syrias konge Hasael. Og Judas konge Akasja, Jorams sønn, dro ned til Jisre’el for å se til Joram, Akabs sønn, fordi han var syk.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.