2 Korinter 3
NB

2 Korinter 3

3
Menigheten er et vitnesbyrd om apostelens tjeneste
1Begynner vi nå igjen å anbefale oss selv? Eller trenger vi kanskje anbefalingsbrev til dere eller fra dere, slik som visse andre? #1:12. 5:12. Apg 18:27. 2Dere er vårt brev, innskrevet i våre hjerter, kjent og lest av alle mennesker. #1Kor 9:2. 3For det er åpenbart at dere er Kristi brev, blitt til ved vår tjeneste, ikke skrevet med blekk, men med den levende Guds Ånd, ikke på steintavler, men på hjertets kjødtavler. #2Mos 24:12.#5Mos 9:10. Jer 31:33. Esek 11:19. Heb 8:10.
Tjener for en ny pakt
4En slik tillit har vi til Gud ved Kristus. #v.12. Ef 3:12.
5Ikke så at vi av oss selv duger til å tenke ut noe som av oss selv, men vår dugelighet er av Gud, #2:16. 1Kor 15:10. Fil 2:13. 6han som også gjorde oss dugelige til å være tjenere for en ny pakt, ikke bokstavens, men Åndens pakt. For bokstaven slår i hjel, men Ånden gjør levende. #5:18. Jer 31:31.#Joh 6:63. Rom 2:29. 7:6. Heb 7:22. 8:6. 7Når da dødens tjeneste, den som med bokstaver var innhogd på steiner, hadde en slik herlighet at Israels barn ikke tålte å se Moses’ ansikt på grunn av glansen i hans ansikt, den som snart forsvant, #2Mos 34:29,30. 5Mos 10:1. 8hvor mye herligere skal da ikke Åndens tjeneste være? #Gal 3:14. 9For hadde fordømmelsens tjeneste sin herlighet, hvor mye rikere på herlighet må da rettferdighetens tjeneste være! #Rom 1:17. 3:20,21. 10For det som var herlig, har nå ingen herlighet i forhold til denne overveldende rike herlighet. 11For når det som svinner, var herlig, da må det som varer ved, være langt mer herlig.
Den gamle pakts folk
12Da vi altså har et slikt håp, går vi fram med stor frimodighet. #v.4. Ef 6:19,20. Heb 10:35. 13Vi gjør ikke som Moses, som la et dekke over ansiktet, for at Israels barn ikke skulle se slutten på det som svant. #2Mos 34:33,35. 14Men deres sinn er blitt forherdet. For helt til denne dag blir det samme dekket liggende når de leser den gamle pakt, og det blir ikke tatt bort. For det er bare i Kristus det blir fjernet. #Jes 6:10. 26:7.#Klag 3:65. Esek 12:2. Rom 10:4. 11:8,25. 15Helt til denne dag ligger et dekke over deres hjerte når Moses blir lest. 16Men når de omvender seg til Herren, blir dekket tatt bort. #2Mos 34:34. Rom 11:23,26. 17Men Herren er Ånden, og der Herrens Ånd er, der er frihet. #Joh 4:24. 8:36. Rom 8:2. 18Men vi som med utildekket ansikt ser Herrens herlighet som i et speil, vi blir alle forvandlet til det samme bildet, fra herlighet til herlighet, som av Herrens Ånd. #Rom 8:29. 12:2. 1Kor 13:12.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.