2 Krønikebok 33
NB

2 Krønikebok 33

33
Manasse blir konge etter Hiskia
1Manasse var tolv år gammel da han ble konge. Han regjerte femtifem år i Jerusalem. #2Kong 21:1 ff. 2Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, og fulgte de avskyelige skikkene hos de hedningefolkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn. #28:3. 36:14. 5Mos 18:9. 1Kong 14:24. 3Han bygde opp igjen de offerhaugene som hans far Hiskia hadde revet ned, og reiste altere for Ba’alene og laget Astarte-bilder. Han tilba hele himmelens hær og dyrket den. #2Kong 18:4. 23:5,6.
4Han bygde altere i Herrens hus, enda Herren hadde sagt: I Jerusalem skal mitt navn bo til evig tid. #28:24. 1Kong 9:3. 5Han bygde altere for hele himmelens hær i begge forgårdene til Herrens hus. 6Han lot sønnene sine gå gjennom ilden i Hinnoms sønns dal, og han ga seg av med å spå av skyene og tyde varsler og drive trolldom. Han skaffet seg dødningemanere og spåmenn. Han gjorde mye som var ondt i Herrens øyne, så han vakte hans harme. #28:3. 3Mos 18:21. 19:26. 20:2. 7Han satte det utskårne bilde som han hadde laget, i Guds hus, det huset Gud hadde talt om til David og hans sønn Salomo da han sa: I dette huset, og i Jerusalem, som jeg har utvalgt blant alle Israels stammer, vil jeg la mitt navn bo til evig tid. #7:12,16. 8Jeg vil ikke mer la Israel vandre hjemløs bort fra det landet jeg bestemte for deres fedre, så sant de bare gir akt på å gjøre alt det jeg har pålagt dem, etter hele den lov, de bud og de forskrifter de fikk gjennom Moses. 9Men Manasse forførte Juda og Jerusalems innbyggere, så de gjorde enda mer ondt enn de hedningefolkene som Herren hadde utryddet for Israels barn. 10Herren talte til Manasse og hans folk, men de aktet ikke på det. #24:19. 11Derfor lot Herren assyrerkongens hærførere komme over dem. De fanget Manasse med kroker og bandt ham med to kobberlenker og førte ham til Babel. #36:6.
12Men da han var kommet i nød, bønnfalt han Herren sin Gud og ydmyket seg dypt for sine fedres Guds åsyn. 13Og da han ba til Herren, bønnhørte han ham. Herren hørte hans ydmyke begjæring og førte ham tilbake til Jerusalem, så han fikk sitt rike igjen. Da sannet Manasse at Herren er Gud. #Esr 8:23. Dan 4:32. 14Siden bygde han en ytre mur for Davids by vest for Gihon i dalen og til inngangen gjennom Fiskeporten og lot den gå rundt omkring Ofel. Han gjorde den meget høy. Og i alle de befestede byene i Juda innsatte han krigshøvedsmenn. 15Han tok bort de fremmede gudene og avgudsbildet fra Herrens hus og alle de altrene han hadde bygd på det berget hvor Herrens hus sto, og i Jerusalem, og kastet dem utenfor byen. 16Så satte han Herrens alter i stand og ofret fredsoffer og takkoffer på det. Han befalte Juda å tjene Herren, Israels Gud. 17Likevel ofret folk ennå på haugene, men bare til Herren sin Gud. 18Det som ellers er å fortelle om Manasse og om hans bønn til sin Gud og om de ordene som seerne talte til ham i Herrens, Israels Guds navn, det er skrevet i Israels kongers krønike.
19Om hans bønn og bønnhørelse, om all hans synd og troløshet og de stedene hvor han bygde offerhauger og satte opp Astarte-bilder og de utskårne bildene, før han ydmyket seg - om dette er det skrevet i Hosais’ krønike. 20Manasse la seg til hvile hos sine fedre, og de begravde ham i hans hus. Og hans sønn Amon ble konge etter ham.
Amon blir konge etter Manasse
21Amon var tjueto år gammel da han ble konge, og han regjerte to år i Jerusalem. #2Kong 21:19 ff.
22Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne, slik som hans far Manasse hadde gjort. Alle de utskårne bildene som hans far Manasse hadde laget, dem ofret Amon til og dyrket dem. 23Men han ydmyket seg ikke for Herrens åsyn, som hans far Manasse hadde gjort. Denne Amon bare økte sin syndeskyld. 24Hans tjenere sammensverget seg mot ham og drepte ham i hans hus. #25:27. 2Kong 12:20. 25Men landets folk slo i hjel alle dem som hadde sammensverget seg mot Amon, og så gjorde de hans sønn Josjia til konge etter ham.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.