2 Krønikebok 28
NB

2 Krønikebok 28

28
Akas blir konge etter Jotam
1Akas var tjue år gammel da han ble konge, og regjerte seksten år i Jerusalem. Han gjorde ikke det som var rett i Herrens øyne, som hans far David hadde gjort, #2Kong 16:1 ff 2men vandret på Israels kongers veier og laget til og med støpte bilder av Ba’alene. 3Han brente røkelse i Hinnoms sønns dal, og han lot sønnene sine gå gjennom ilden etter de avskyelige skikker hos de hedningefolkene som Herren hadde drevet bort for Israels barn. #33:2,6. 5Mos 18:9,10. 1Kong 14:24. 4Han ofret og brente røkelse på haugene og bakkene og under hvert grønt tre. #1Kong 14:23. 2Kong 17:10. 5Så ga Herren hans Gud ham i syrerkongens hånd. De slo ham og førte mange av folkene hans bort som fanger til Damaskus. Han ble også gitt i Israels konges hånd, som vant en stor seier over ham. #24:24. 6Pekah, Remaljas sønn, drepte på én dag hundre og tjue tusen mann i Juda, alle sammen djerve menn, fordi de hadde forlatt Herren, sine fedres Gud. #2Kong 16:5.
7Og Sikri, en stor stridsmann fra Efra’im, drepte kongesønnen Ma’aseja og slottshøvdingen Asrikam og Elkana, som var nest etter kongen. 8Israels barn førte bort med seg to hundre tusen fanger fra sine brødre - deres koner, sønner og døtre. De tok også mye krigsbytte blant dem og førte det til Samaria. 9Der var det en Herrens profet som hette Oded. Han gikk ut mot hæren da den kom til Samaria, og sa til dem: Hør, Herren, deres fedres Gud, har i sin harme over Juda gitt dem i deres hånd. Men dere har hogd ned blant dem med slik vrede at det er nådd like til himmelen. 10Og nå tenker dere på å tvinge Judas og Jerusalems barn til å være treller og trellkvinner for dere. Har dere ikke selv skyld nok på dere for Herren deres Gud? 11Så hør nå på meg, og send tilbake de fangene som dere har tatt blant deres brødre! For Herrens brennende vrede er over dere. 12Da var det noen menn blant overhodene for Efra’ims barn - det var Asarja, Johanans sønn, og Berekja, Mesjillemots sønn, og Hiskia, Sjallums sønn, og Amasa, Hadlais sønn - som trådte fram for dem som kom fra krigen, 13og sa til dem: Dere skal ikke føre fangene inn her! Dere tenker på å øke våre synder og vår skyld, og føre skyld for Herren over oss. Men vår skyld er alt stor nok, og det er brennende vrede over Israel. 14Da ga stridsmennene fra seg fangene og hærfanget for høvdingenes og hele folkemengdens øyne. 15Og de mennene som nettopp er nevnt, kom og tok fangene og kledde alle som var nakne blant dem, med klær som de tok fra hærfanget. De ga dem både klær og sko, mat og drikke, og salvet dem. Og alle de skrøpelige blant dem satte de opp på esler og førte dem til Jeriko, Palmebyen, til brødrene deres. Så vendte de selv hjem igjen til Samaria. #5Mos 34:3. Ord 15:21,22. Rom 12:20. 16På denne tiden sendte kong Akas bud til kongene i Assyria og ba dem om hjelp. #2Kong 16:7.
17For også edomittene kom og slo Juda og førte bort fanger. 18Og filistrene angrep byene i Juda, både i lavlandet og i sydlandet. De inntok Bet-Sjemesj og Ajalon og Gederot, likeså Soko med tilhørende landsbyer og Timna med tilhørende landsbyer og Gimso med tilhørende landsbyer, og bosatte seg der. 19For Herren ville ydmyke Juda for Israels konge Akas’ skyld, fordi han hadde forført Juda til ugudelighet og hadde båret seg så troløst at mot Herren. 20Så kom kongen i Assyria, Tilgat-Pilneser, mot ham og angrep ham istedenfor å støtte ham. 21For enda Akas plyndret Herrens hus og kongens hus og høvdingene, og ga det til Assyrias konge, så hjalp det ham ikke. 22Og på den tiden han var i nød, bar han seg enda mer troløst at mot Herren - han, kong Akas.
23Han ofret til gudene i Damaskus, som hadde slått ham, og sa: Siden syrerkongenes guder har hjulpet dem, så vil jeg ofre til dem for at de skal hjelpe meg. Men det ble til ulykke for ham og for hele Israel. 24Akas samlet også karene i Guds hus og brøt gullet av dem og stengte dørene til Herrens hus, og laget seg alter ved hvert hjørne i Jerusalem. 25Og i hver eneste by i Juda laget han hauger til å brenne røkelse på for fremmede guder, og slik vakte han harme hos Herren, sine fedres Gud. 26Det som ellers er å fortelle om ham og alt det han foretok seg, både i sine første og i sine senere dager, det er skrevet i boken om Judas og Israels konger.
27Akas la seg til hvile hos sine fedre, og de begravde ham i byen, i Jerusalem. Men de ville ikke legge ham i Israels kongers graver. Og hans sønn Hiskia ble konge etter ham. #21:20. 24:25. 2Kong 16:20.

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.