2 Krønikebok 21

21
Joram blir konge etter Josjafat
1Josjafat la seg til hvile hos sine fedre og ble begravet hos sin fedre i Davids by. Og hans sønn Joram ble konge etter ham. #1Kong 22:51. 1Krøn 3:11. 2Han hadde flere brødre, sønner av Josjafat. De hette Asarja og Jehiel og Sakarja og Asarja og Mikael og Sefatja. Alle disse var sønner av Israels konge* Josjafat. #*Josjafat var konge i Juda (Sør-riket), men her er#hedersnavnet Israel brukt. 3Deres far ga dem mange gaver av sølv og gull og kostbare ting, og dessuten befestede byer i Juda. Men kongedømmet ga han til Joram, for han var den førstefødte. 4Men da Joram hadde overtatt kongedømmet etter sin far og sikret seg makten, drepte han alle brødrene sine med sverd, og dertil noen av Israels høvdinger. 5Joram var trettito år gammel da han ble konge, og regjerte åtte år i Jerusalem. #2Kong 8:17 ff.
6Han vandret på Israels kongers vei, slik som Akabs hus hadde gjort, for han hadde en datter av Akab til kone. Han gjorde det som var ondt i Herrens øyne. #18:1. 2Kong 16:3. 7Men Herren ville ikke ødelegge Davids hus på grunn av den pakten som han hadde sluttet med David, og fordi han hadde lovt at han ville la en lampe brenne for ham og hans sønner gjennom alle tider. #2Sam 7:12 ff. 1Kong 11:36.# 8I Jorams dager gjorde Edom opprør mot Juda og tok seg en konge.
9Da dro Joram dit med sine høvdinger og med alle stridsvognene sine. Han brøt opp om natten og slo edomittene, som hadde omringet ham og høvdingene over stridsvognene. 10Slik gjorde Edom opprør mot Juda og har vært skilt fra dem til denne dag. På samme tid falt også Libna fra ham, fordi han hadde forlatt Herren, sine fedres Gud. #2Kong 8:22. 11Han laget også offerhauger på Juda-fjellene og lokket Jerusalems innbyggere til hor og forførte Juda. 12Da kom det et brev til ham fra profeten Elila, og i det sto det: Så sier Herren, din far Davids Gud: Fordi du ikke har vandret på din far Josjafats veier og på Judas konge Asas veier,
13men har vandret på Israels kongers vei og lokket Juda og Jerusalems innbyggere til hor, slik som Akabs hus lokket til hor - og fordi du til og med har drept brødrene dine, din egen fars sønner, som var bedre enn du, 14så vil Herren la et hardt slag ramme ditt folk og dine sønner og koner og alt det du eier. 15Og selv skal du bli rammet av en svær sykdom, en sykdom i innvollene, slik at innvollene skal falle ut etter lang tid med sykdom. 16Så egget Herren filistrene og de araberne som bor ved siden av etiopierne, så de ble harme på Joram.
17De dro opp mot Juda og brøt inn i landet og førte bort alt gods som fantes i kongens hus. Dessuten førte de bort hans sønner og koner, så han ikke hadde noen sønner igjen unntatt den yngste, Joakas*. #22:1. *den#samme som Akasja, 22:1. Også kalt Asarja, 22:6. 18Etter alt dette slo Herren ham med en uhelbredelig sykdom i innvollene.
19Og etter lang tid, da to år var gått, falt innvollene ut på grunn av sykdommen, og han døde under harde lidelser. Hans folk tente ikke noe bål for ham, slik som de hadde gjort for hans fedre. #16:14. 20Han var trettito år gammel da han ble konge, og regjerte åtte år i Jerusalem. Han gikk bort, og ingen savnet ham. De begravde ham i Davids by, men ikke i kongegravene. #24:25. 28:27.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;