2 Krønikebok 17

17
Josjafat blir konge etter Asa
1Hans sønn Josjafat ble konge etter ham. Han søkte å styrke sin stilling mot Israel. #1Kong 15:24. 2Han la krigsfolk i alle Judas befestede byer. Han satte også vaktposter i Juda og i de byene hans far Asa hadde tatt i Efra’im. 3Herren var med Josjafat, fordi han vandret på de veier hans far David hadde fulgt i sin første tid. Han søkte ikke til Ba’alene, 4men til sin fars Gud. Han fulgte hans bud og gjorde ikke som Israel. 5Herren trygget kongedømmet i hans hånd. Hele Juda ga Josjafat gaver, så han fikk stor rikdom og ære. #18:1. 6Hans mot vokste mens han gikk fram på Herrens veier. Han fikk også bort offerhaugene og Astarte-bildene i Juda. 7Det tredje året han regjerte, sendte han høvdingene sine og Benhajil og Obadja og Sakarja og Netanel og Mikaja ut for å lære i Judas byer.
8Sammen med dem sendte han levittene Sjemaja og Netanja og Sebadja og Asael og Sjemiramot og Jonatan og Adonja og Tobia og Tob-Adonja, og med disse levittene prestene Elisjama og Joram. 9De lærte i Juda og hadde Herrens lovbok med seg. De dro omkring i alle Judas byer og lærte folket. 10Og frykt for Herren kom over alle rikene i de land som lå rundt omkring Juda, så de ikke torde føre krig mot Josjafat. #14:14. 20:29. 1Mos 35:5.
11En del av filistrene kom med gaver til Josjafat og med sølv som de ga i skatt. Også araberne førte småfe til ham, sju tusen sju hundre værer og sju tusen sju hundre bukker. #9:14. 1Kong 4:21. 12Slik ble Josjafat mektigere og mektigere, til hans makt var meget stor. Han bygde borger og forrådsbyer i Juda.
13Han fikk gjort store arbeider i Judas byer, og samlet stridsmenn, djerve krigere, i Jerusalem. 14Dette er listen over dem etter deres familier: Høvedsmennene over tusen i Juda var: høvedsmannen Adna med tre hundre tusen djerve stridsmenn; 15og ved siden av ham høvedsmannen Johanan med to hundre og åtti tusen mann; 16og ved siden av ham Amasja, Sikris sønn, som frivillig tjente Herren, med to hundre tusen djerve stridsmenn. 17Av Benjamin var det Eljada, en djerv stridsmann, med to hundre tusen mann som var væpnet med bue og skjold; 18og ved siden av ham Josabad med hundre og åtti tusen mann, væpnet til strid. 19Dette var de som tjente kongen, i tillegg til de krigsfolk som kongen hadde forlagt i de befestede byene i hele Juda.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring