2 Samuel 9:4

2 Samuel 9:4 NB

Kongen spurte ham: Hvor er han? Siba svarte kongen: Han er i huset hos Makir, sønn av Ammiel, i Lo-Debar.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del