2 Samuel 8:8

2 Samuel 8:8 NB

Og fra Hadadesers byer Betah og Berotai tok kong David en stor mengde kobber.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del