2 Samuel 5:18

2 Samuel 5:18 NB

Filistrene kom og spredte seg utover i Refa’im-dalen.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del