2 Samuel 5:15

2 Samuel 5:15 NB

Jibhar og Elisjua og Nefeg og Jafia
NB: Norsk Bibel 88/07
Del