2 Samuel 4:8

2 Samuel 4:8 NB

Og de kom med Isjbosets hode til David i Hebron og sa til kongen: Se, her er hodet av Isjboset, sønn til Saul, din fiende som sto deg etter livet. Slik har Herren på denne dagen gitt min herre kongen hevn over Saul og hans ætt.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del