2 Samuel 4:5

2 Samuel 4:5 NB

Be’erotitten Rimmons sønner, Rekab og Ba’ana, tok av sted og kom på det heteste av dagen til Isjbosets hus mens han hvilte middag.
NB: Norsk Bibel 88/07
Del